UNIVERSIDADE DE VERÁN 2009

XANEIRO-2009-Boletín informativo do Centro de Información á Muller
Tríptico

  

CURSO DE VERÁN DA USC EN BURELA (LUGO) A TRAVÉS DO CORRESPONDENTE CONVENIO ENTRE A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E O CONCELLO DE BURELA


 

SALÓN DE PLENOS DO CONCELLO DE BURELA

INMIGRACIÓN E DESENVOLVEMENTO LOCAL: AS CLAVES EDUCATIVAS E SOCIAIS

Burela (Lugo), 13-17 Xullo 2009

Dirección:
Miguel Anxo Santos Rego
Catedrático da Universidade de Santiago de Compostela

Secretaría:
Marcelino Luna Almarza
Profesor de Ensino Secundario e Director do IES Monte Castelo de
Burela (Lugo)

Obxectivos

  1. Estudar as claves que definen, nas súas dimensións teóricas e práticas, a importancia dos fluxos migratorios no actual panorama de globalización e a súa incidencia sobre as identidades.
  2. Analizar en perspectiva as repercusións da inmigración no eido local, atendendo especialmente ás variables de tipo institucional, socio-educativas, laborais e culturais.
  3. Revisar críticamente a relación entre inmigración e cidadanía no marco xeral e no máis específico das comunidades locais, sen esquecer o desenvolvemento xurídico da cuestión en Europa e no noso país.
  4. Avaliar algúns enfoques ou orientacións vencelladas a pautas de integración das persoas e dos colectivos inmigrantes no ámbito local.
  5. Trazar as oportunas implicacións socio-educativas da inmigración na vida local de Galicia, plantexando propostas susceptibles de ser artelladas e desenvolvidas de cara á optimización da xestión de iniciativas e proxectos.

 

Público ao que se dirixe:

Estudantes universitarios, mestres e profesores en xeral, orientadores escolares, técnicos de educación, de cultura e dos servizos sociais de Concellos, organizacións cívicas, público en xeral.

Tipo de Actividade

Curso

Lugar de Celebración

Salón de Plenos do Concello de Burela (Lugo)

Contidos

Os contidos que configuran e, no seu caso, estruturarán, o programa, tratan de servir ao cumprimento de obxectivos antes fixados, no senso de vencellar unha dimensión obrigadamente analítica da xestión da inmigración polas administracións locais aos aspectos que atinxen directa e práxicamente a boas práticas con capacidade de orientar o desenvolvemento de proxectos nos eidos social, educativo e cultural, tanto en Burela como en Galicia en xeral.

Así, o Programa estruturase arredor de Conferencias, Relatorios, Mesas Redondas, Obradoiros, e mesmo algunha sesión cultural susceptible de complementar aspectos tratados con anterioridade. Contaremos con destacados especialistas no tema, de dentro e fora de Galicia, e mesmo con representantes de Concellos significativos a este respecto.

 

PROGRAMA


Luns, día 13 de Xullo
9-10h.: Entrega de documentación
10-10.30h: Acto de Inauguración
10.30h. Conferencia de Apertura
A Inmigración e o Mercado de Traballo. O caso dos africanos e dos iberoamericanos en España
Por Ubaldo Martínez Veiga
Catedrático de Antropoloxía
Universidad Nacional de Educación a Distancia
12.15h. Ponencia 1
Caboverdianos na Mariña: promovendo o desenvolvemento na orixe
Por Luzia Oca González
Profesora nas Licenciaturas de Antropoloxia Aplicada ao Desenvolvimento e Serviço Social.
Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro
Polo de Miranda do Douro (Portugal)
16.30-19.30h. Mesa redonda
Inmigración e Comunidade Local: o Caso de Burela
Intervintes:
Elena Samartino López. Profesora de lingua española no IES Monte Castelo de Burela
Concepción Pernas Díaz. Psicóloga do Programa de Atención a Inmigrantes. Concello de Burela
Matías Nicieza García. Proxecto ‘Modelo Burela’
Coordinadora: Lucía Bouza Orosa. Concelleira de Educación do Concello de Burela (Lugo)

Martes, día 14 de Xullo
10h Ponencia 2
A xestión da inmigración na administración local. A dimensión socio-educativa e cultural
Por Miguel A. Santos Rego
Catedrático de Pedagoxía Intercultural
Universidade de Santiago de Compostela
Coordinador do GI-Esculca

12h.: Ponencia 3
Inmigración e aculturación en Galicia: persoas e contextos en cambio
Por Agustín Godás Otero
Profesor Titular de Psicoloxía Social da Educación
Universidade de Santiago de Compostela.

16.30-19.30h. Obradoiros Interculturais

Mércores, 15 de Xullo
10h. Ponencia 4
A autoxestión como estratexia. Unha ferramenta contra a exclusión
Por Marcial Gondar Portasany
Catedrático de Antropoloxía Social e Cultural
Universidade de Santiago de Compostela
12h. Ponencia 5
Familias Inmigrantes en Galicia: A Escola como eixo de participación e integración
Por Mar Lorenzo Moledo
Profesora Titular de Pedagoxía Familiar
Universidade de Santiago de Compostela.
16.30-19.30h. Mesa redonda
A Xestión da Inmigración na Administración Local de Galicia. Análise de Experiencias
Intervintes
Pilar Souto Iglesias. Alcaldesa-Presidenta do Concello de Arteixo (A Coruña)
Carlos Antonio Fernández Castro. Alcalde do Concello de Ames e Presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias
Alfredo Llano García. Alcalde-Presidente do Concello de Burela (Lugo)
Coordina: Marcelino Luna Almarza. Profesor de Ensino Secundario e Director do IES Monte Castelo de Burela (Lugo)

Xoves, 16 de Xullo
10h. Ponencia 6
Impacto educativo da emigración na realidade local de Galicia
Por Vicente Peña Saavedra
Profesor Titular de Historia da Educación
Universidade de Santiago de Compostela

12h. Ponencia 7
Deseñando un protocolo de acollida de inmigrantes nos Concellos
Por María Teresa Díaz García
Universidade de Santiago de Compostela
17.00h. Excursión Marítima

Venres, 17 de Xullo
10h. Ponencia 8
Mulleres: a clave do Desenvolvemento nos países do Sur
Por Fabiola Sotelo Sotelo
Directora Xeral de Cooperación Exterior
Xunta de Galicia
12h. Conferencia de Clausura
Inmigración e Cidadanía en España: donde estamos?, donde debemos estar?
Por Javier de Lucas
Catedrático de Filosofía do Dereito
Universidade de Valencia
Director Colegio de España. París
13.30h. Acto de Clausura

 

 

 Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org