f

 

Novas, actualidade e actividades Recursos,bdocumentos e información Galería de imaxes
Boletín ijformativo do Centro de Información  a Muller

 

 

 

Recursos,bdocumentos e información

 

ACTUACIÓN POLICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
RECOMENDACINS PARA O USO DUNHA LINGUAXE NON SEXISTA NA ADMINISTRACION LOCAL
ACTUACIÓN POLICIAL EN CASOS DE VIOLENCIA DE XÉNERO
RECOMENDACIÓNS PARA O USO DUNHA LINGUAXE NON SEXISTA NA ADMINISTRACIÓN LOCAL


DEFENDE OS TEUS DEREITOS. Guía práctica para mulleres que sofren violencia de xénero
 
V PLAN DO GOBERNO GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES
 
RESUMO V PLAN DO GOBERNO GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES
DEFENDE OS TEUS DEREITOS
Guía práctica para mulleres que sofren violencia de xénero
V PLAN DO GOBERNO GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES
2007-2010
 
RESUMO V PLAN DO GOBERNO GALEGO PARA A IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES

 

II Plan para a Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do Concello de Burela GUÍA DE RECURSOS SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO
  GUÍA DE RECURSOS SOBRE VIOLENCIA DE XÉNERO

 

 

Guía de Recursos para Mulleres

2010

 

 Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org