UNIVERSIDADE DE VERÁN 2009

 

Burela
Capital Educativa de la Zona Norte de Lugo

CEIP "Virxe do Carme"
CEIP "Vista Alegre"
Centro de Preescolar
IES "Monte Castelo"
IES Perdouro
Guardería Infantil
Escuela de música municipal
Academias de estudio y formación
Centro de recursos de educación primaria
Centro de Formación Ocupacional
Instituto de la Construcción "San Calixto"

 

 

 



Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org