Corporación
 

 

Corporación do Concello de Burela:

PSOE

Alcalde-Presidente

 

Sr. D. ALFREDO LLANO GARCÍA

alcaldia@burela.org

Concelleiro


Sr. D. RAMIRO FERNÁNDEZ REY

ramiro.fernandez.rey@burela.org

Concelleira

 

Sra. Dna. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ MORENO

carmela.lopez.moreno@burela.org

Concelleiro

 

Sr. D. JOSÉ DÍAZ GARCÍA

jose.diaz.garcia@burela.org

Concelleira

 

Sra. Dna. NOELIA MARÍA BEN VÁZQUEZ

noelia.ben.vazquez@burela.org

Concelleira

 

Sra. Dna. ANTONIA EIJO SILVOSO

antonia.eijo.silvoso@burela.org

 

 

 
PP
Sr. D. MANUEL ROUCO LÓPEZ
Sra. Dna. JOVANA OROZA CASTRO
Sr. D. JAVIER PARDEIRO CASABELLA
Sra. Dna. ANA MARÍA ÁLVAREZ GÓMEZ
 
BNG
Sr. D. MARIO PILLADO MON
Sra. Dna. DOROTEA GONZÁLEZ FRAGA
Sr. D. SILVINO OROZA CORDIDO
Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org