Corporación
 

Corporación do Concello de Burela:

PSOE

Alcalde-Presidente

Urbanismo - Tráfico - Policía Local - Emprego - Persoal

Sr. D.ALFREDO LLANO GARCÍA

alcaldia@burela.org

Primeiro Tenente de Alcalde

Obras - Servizos - Deportes - Comercio e Turismo

Sr. D. RAMIRO FERNÁNDEZ REY

ramiro.fernandez.rey@burela.org

Segundo Tenente de Alcalde

Servizos Sociais - Igualdade - Benestar Social - Persoas Maiores - Muller - Mar - Economía e Facenda

Sra. Dna. PATRICIA OTERO RODRÍGUEZ

patricia.otero.rodriguez@burela.org

Terceiro Tenente de Alcalde

Cultura - Sanidade - Educación - Xuventude

Sr. D. JOSÉ DÍAZ GARCÍA

jose.diaz.garcia@burela.org

Concelleira

Inmigración - Cooperación

Sra. Dna. ANGÉLICA GÓMEZ SÁNCHEZ

angelica.gomez.sanchez@burela.org

Concelleira

Protección Civil - Coordinación de Axudas Sociais

Sra. Dna. CARMEN EDITH ÁNGELES CHUMACERO

carmen.edith.angeles.chumacero@burela.org

Concelleira

Medio Ambiente

Sra. Dna. NOELIA MARÍA BEN VÁZQUEZ

noelia.ben.vazquez@burela.org

 
PP
Sr. D. JOSÉ GONZÁLEZ BARCIA
Sra. Dna. DIANA DURÁN GARCÍA
Sr. D. JOSÉ CASAS MARTÍNEZ
Sra. Dna. MARÍA DEL MAR FRAGA FERNÁNDEZ
 
BNG
Sr. D. MARIO PILLADO MON
Sra. Dna. DOROTEA GONZÁLEZ FRAGA
Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org