Datos de Contacto:

Concello de Burela
Dirección:
Rúa Eijo Garay, 20
27880 Burela (Lugo)
Teléfono:
982 58 60 00
(Centraliña)
982 58 06 09
(Centro de Información ás Mulleres)
Fax:
982 58 59 45
Correo-e:

Axencia de Emprego e
Desenrolo Local

Dirección:
Rúa Eijo Garay, 20
27880 Burela (Lugo)
Teléfono:
982 58 60 00
(Centraliña)
Correo-e:

Casa de la Cultura
Biblioteca, Auditorio e Sala de Arte
Dirección:
Rúa Emilia Pardo Bazán, 6
27880 Burela (Lugo)
Teléfono:
982 58 06 83
Fax:
982 58 06 83
Correo-e:

Centro de Drogodependencias
Dirección:
Rúa das Laxelas, 14
27880 Burela (Lugo)
Teléfono:
982 58 02 01
Fax:
982 58 06 65
Correo-e: uad@burela.org

Centro de Formación Ocupacional
Dirección:

Avda Arcadio Pardiñas, 137 - Entrechán
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 06 24
Fax:
982 58 09 24
Correo-e: cfo@burela.org

Protección Civil
Dirección:

Praza da Mariña, 5
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 13 13
Correo-e: pcivil@burela.org

Oficina de Turismo
Dirección:

Rúa do Porto, s/n
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 88 85 06
Correo-e:

Servizo de Obras
Dirección:

Rúa Luís Seoane, 15
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 16 89
Correo-e: obraseservizos@burela.org

Emprego
Dirección:

Praza da Mariña, 5
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 16 30
Correo-e:  

Aula GAIA
Dirección:

Praza da Mariña, 5
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 08 67
Correo-e: gaia@burela.org

Casa da Xuventude
Dirección:

Rúa do Cancelo, 1
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 11 41
Correo-e: casaxuventude@burela.org

Escola de Música
Dirección:

Rúa do Cancelo, 1
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 07 20
Correo-e: escolademusica@burela.org

Atención Temperá
Dirección:

Rúa Rosalía de Castro, 20
Casa do Mar
27880 Burela (Lugo)

Teléfono:
982 58 62 08 - 982 58 97 44 - 982 58 97 45
Correo-e: atenciontempera@burela.org
Eijo Garay, 20 - 27880—Burela (Lugo)—+34 (982) 586 000—Copyright © 1999-2004—burela@burela.org